Trang chủ / Dịch vụ

ĐĂNG KÝ TRADEMARK Ở MỸ VÀ TOÀN CẦU

Giải pháp bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của công ty

title

Tại sao phải

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nếu doanh nghiệp không bảo hộ nhãn hiệu của mình, công ty khác có thể (vô tình hoặc cố ý) sử dụng ký hiệu trùng hoặc tương tự cho sản phẩm của họ. Các đối thủ cạnh tranh của Quý Doanh nghiệp có thể sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự và hưởng lợi từ uy tín cùng mối liên hệ mà doanh nghiệp đã tạo dựng với khách hàng và cả đối tác kinh doanh. Điều này sẽ gây nhầm lẫn cho khách hàng và làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của công ty, đặc biệt khi sản phẩm cạnh tranh lại có chất lượng thấp hơn. Vì vậy, đây ký nhãn hiệu sẽ giúp:

test

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ Quý doanh nghiệp

Đây là bước đầu tiên trong quy trình đăng ký, Onbrand sẽ gửi giấy ủy quyền và form đăng ký bao gồm các thông tin liên quan đến nhu cầu đăng ký nhãn hiệu của Quý doanh nghiệp. Các thông tin này sẽ là cơ sở giúp chúng tôi thực hiện tra cứu toàn diện nhãn hiệu của Qúy doanh nghiệp.

Bước 2: Nghiên cứu toàn diện nhãn hiệu

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Quý doanh nghiệp, đội ngũ luật sư chuyên nghiệp từ Onbrand sẽ tiến hành tra cứu nhãn hiệu tương đồng từ các nhãn hàng khác. Từ đó các luật sư Onbrand sẽ đưa ra lời khuyên và đề xuất thay đổi nhằm giúp Quý doanh nghiệp đạt được tỷ lệ thành công cao nhất.

Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký

Chúng tôi sẽ đại diện Qúy doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký theo yêu cầu của hội đồng thẩm định Nhãn hiệu USPTO. Global Brand sẽ hỗ trợ và tư vấn Quý doanh nghiệp nếu có vấn đề liên quan đến quá trình đăng ký phát sinh trong suốt quá trình đăng ký.

Bước 4: Nộp đơn tuyên bố sử dụng nhãn hiệu và chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại

Onbrand sẽ thay mặt Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ tuyên bố sử dụng nhãn hiệu và chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại sau khi đăng ký

Bước 5: Tiến hành duy trì hiệu lực nhãn hiệu

Onbrand sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ duy trì hiệu lực chứng nhận nhãn hiệu trong 6 tháng đầu tiền và tiếp tục tiến hành duy trì sau mỗi 10 năm.

Hỏi đáp

NHỮNG CÂU HỎI

THƯỜNG GẶP TỪ KHÁCH HÀNG

 • Nghiên cứu toàn diện về nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp xác định xem có thể sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu của mình hay không.

  Một số lượng lớn các đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối trong quá trình đăng ký vì những lý do sau:

  Chứng nhận đã có của nhãn hiệu tương tự (về mặt đồ họa hoặc ngôn ngữ) có thể gây ra “khả năng nhầm lẫn.

  Sự tương đồng với các nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng có thể hoặc không thể được đăng ký tại quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể.

  Từ chối đăng ký nhãn hiệu có thể bị xem là chung chung, mang tính trình bày hoặc mô tả.

  Sử dụng một số từ, tên, ký hiệu hoặc dấu hiệu khác không được chấp nhận để đăng ký.

  Nghiên cứu sẽ cảnh báo doanh nghiệp về những trường hợp này, để doanh nghiệp có thể thay đổi nhãn hiệu hoặc điều chỉnh đơn đăng ký của mình để tránh trường hợp bị từ chối đơn từ Văn phòng Nhãn hiệu.

  Nghiên cứu cũng sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng việc sử dụng nhãn hiệu được đề xuất của doanh nghiệp sẽ không vi phạm các quyền của một bên khác và do đó giảm rủi ro về bất kỳ rắc rối hoặc vụ kiện nào từ chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền trước đó.

  Bằng cách sử dụng dịch vụ Nghiên cứu Toàn diện về Thương hiệu, về lâu dài, doanh nghiệp có thể tránh được các chi phí khi đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối, giảm rủi ro bị kiện và tạm ứng trong việc soạn thảo đơn đăng ký của doanh nghiệp để tránh bị từ chối dựa trên những trở ngại tiềm năng được Nghiên cứu xác định.

   

 • Nghiên cứu toàn diện có thể được yêu cầu cho ba loại nhãn hiệu:

  – Word Mark nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp chỉ bao gồm các yếu tố văn bản. Đây có thể là một từ, cụm từ hoặc khẩu hiệu.

  – Logo hoặc Dấu tượng hình nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp chỉ bao gồm các thiết kế và không chứa các thành phần văn bản.

  – Combined Mark nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp bao gồm các thiết kế (Figurative) và các yếu tố văn bản (Word Mark).

   

 • Nghiên cứu bao gồm các phần sau:

  a) Phạm vi phân tích

  Xác định (các) loại hàng nên dùng để đăng ký nhãn hiệu. Các phân loại được xác định theo mô tả của sản phẩm/dịch vụ sẽ được sử dụng cùng với nhãn hiệu của doanh nghiệp.

  b) Tìm kiếm nhãn hiệu

  Dựa vào Phạm vi Phân tích đã được thiết lập, các luật sư sẽ thực hiện tìm kiếm chuyên sâu về các ngành hàng tồn tại và nhãn hiệu đã được đăng kí để xác định bất kỳ sự tương đồng về đồ họa hoặc ngôn ngữ với nhãn hiệu được đề xuất của doanh nghiệp.

  c) Phân tích và khuyến nghị

  Dựa trên kết quả tìm kiếm, các luật sư sẽ đưa ra các khuyến nghị chung và ước tính xác suất để đăng ký nhãn hiệu thành công.

   

 • Cả hai loại nghiên cứu, Cơ bản và Mở rộng, bao gồm tìm kiếm và ý kiến của luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ. Các nghiên cứu khác nhau về độ chuyên sâu của quá trình được thực hiện.

  Nghiên cứu cơ bản:

  Bao gồm tìm kiếm cơ sở dữ liệu nhãn hiệu liên bang (USPTO), cơ sở dữ liệu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và cơ sở dữ liệu đăng ký nhãn hiệu bang ở 50 tiểu bang (xem danh sách).

  Nghiên cứu mở rộng:

  Ngoài các cơ sở dữ liệu từ Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu mở rộng còn bao gồm tìm kiếm cơ sở dữ liệu Thông luật, có tính đến: công cụ tìm kiếm web, cơ sở dữ liệu miền WHOIS, danh mục điện thoại, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ trực tuyến,…

   

 • Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn ở Hoa Kỳ, cần có những điều sau đây:

  Thông tin nhãn hiệu

  Doanh nghiệp sẽ cần cung cấp thông tin về nhãn hiệu và hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được sử dụng liên quan đến nhãn hiệu đó. Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng được yêu cầu. Thông tin này sẽ được yêu cầu khi bạn điền vào mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu.

  Giấy ủy quyền

  Ở Hoa Kỳ, không cần Giấy ủy quyền khi nộp nhãn hiệu. Cần có Giấy ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp nhãn hiệu và mong muốn chúng tôi trở thành đại diện mới của doanh nghiệp.

   

 • Trong giai đoạn này, Văn phòng Nhãn hiệu sẽ xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp và kiểm tra xem tất cả các thủ tục có chính xác và đầy đủ hay không. Sau đó, Văn phòng Thương hiệu sẽ tự xem xét nhãn hiệu và kiểm tra liệu:

  • Các đăng ký hiện có của các nhãn hiệu tương tự (về mặt đồ họa hoặc ngôn ngữ) có thể gây ra “khả năng nhầm lẫn”.
  • Sự tương đồng với các nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng có thể hoặc không thể được đăng ký tại quốc gia hoặc lãnh thổ cụ thể.

  Trong đó nhãn hiệu có thể được coi là chung chung, mang tính chỉ định hoặc mô tả.

  • Sử dụng một số từ, tên, ký hiệu hoặc dấu hiệu khác không được chấp nhận để đăng ký.
  • Công bố

  Nếu đơn đăng kí vượt qua giai đoạn Kiểm tra, nhãn hiệu sẽ được công bố. Các bên thứ ba có thể phản đối đơn đăng ký của doanh nghiệp trong khoảng thời gian 30 ngày sau khi nhãn hiệu được công bố. Nếu nhận được sự không đồng tình hoặc phản đối, doanh nghiệp sẽ nhận thông báo về điều này cùng với các biện pháp có thể được thực hiện. Nếu không bên nào phản đối nhãn hiệu thì nhãn hiệu đó sẽ được chấp thuận đăng ký.

  • Đăng ký

  Sau khi xuất bản, nếu không có sự phản đối nào được ghi nhận hay đang chờ xử lý, nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ được chấp thuận để đăng ký.

  Tại Hoa Kỳ, thời gian từ khi nộp đơn đến khi đăng ký là khoảng 12 tháng.

   

 • Cả hai đơn không đồng tình và phản đối đều là những trở ngại có thể phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp. Nếu chúng không được giải quyết, rất có thể nhãn hiệu sẽ bị từ chối.

  Phản đối (Objections)

  Đơn phản đối là những lo ngại mà Văn phòng Nhãn hiệu có thể gặp trong giai đoạn Kiểm tra trực tuyến nhãn hiệu của doanh nghiệp. Để vượt qua sự phản đối, luật sư của chúng tôi sẽ cần gửi phản hồi tới Văn phòng Nhãn hiệu.

  Không đồng tình (Oppositions)

  Khi nhãn hiệu của doanh nghiệp được công bố, các bên thứ ba có thể không đồng tình đơn đăng ký của doanh nghiệp. Có thể có những lý do khác nhau cho việc này; phổ biến nhất là bản chất của nhãn hiệu của doanh nghiệp không khác biệt. Để vượt qua đơn không đồng tình, luật sư của chúng tôi sẽ cần nộp đơn bào chữa cho Văn phòng Nhãn hiệu.

  Để giảm nguy cơ phản đối và không đồng tình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ Nghiên cứu toàn diện về nhãn hiệu trước khi tiếp tục đăng ký.

   

 • Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, phải chọn Cơ sở lưu trữ hồ sơ. Doanh nghiệp có thể chọn từ bốn tùy chọn dưới đây:

  Cơ sở “Sử dụng trong thương mại” (Use in commerce)

  Nếu doanh nghiệp hiện đang sử dụng nhãn hiệu của mình ở Hoa Kỳ, đơn đăng ký có thể được nộp trên cơ sở Sử dụng trong Thương mại.

  Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ cần cung cấp ngày sử dụng đầu tiên và cũng gửi bằng chứng rằng nhãn hiệu đang được sử dụng ở Hoa Kỳ. Bằng chứng sử dụng được chấp nhận (còn gọi là bản mẫu sử dụng của người dùng) có thể là: một trang trong website, quảng cáo, tờ rơi hoặc brochure sản phẩm/dịch vụ và trình bày nhãn hiệu. Nhãn dán, thẻ hoặc bao bì cũng được coi là bằng chứng chấp nhận sử dụng cho nhãn hiệu.

  Cơ sở “Ý định sử dụng” (Intent to use)

  Nếu doanh nghiệp không sử dụng nhãn hiệu của mình ở Hoa Kỳ, đơn đăng ký có thể được nộp trên cơ sở Ý định sử dụng. Trong trường hợp này, đơn đăng ký của doanh nghiệp sẽ được xử lý bình thường, nhưng sau khi được chấp nhận đăng ký (khoảng 10 tháng sau ngày nộp đơn), doanh nghiệp sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng rằng nhãn hiệu đang được sử dụng. Để thực hiện việc này, phải nộp một Tuyên bố sử dụng của người dùng trong đó có một bằng chứng về việc sử dụng được trình bày cho Văn phòng nhãn hiệu. Đây sẽ được coi là một dịch vụ riêng biệt.

  Lưu ý: Nếu bạn không thể cung cấp bằng chứng về thời hạn sử dụng, bạn có thể yêu cầu gia hạn sáu tháng một lần (tối đa 3 năm kể từ thông báo chấp nhận).

  Cơ sở “Chứng nhận nước ngoài”

  Nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp được đăng ký ở một quốc gia khác, đơn đăng ký có thể được nộp trên cơ sở Đăng ký nước ngoài. Trong trường hợp này, không cần phải có bằng chứng sử dụng để đăng ký được cấp.

  Đối với loại đơn đăng kí này, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nước ngoài, cùng với bản dịch có chữ ký của người dịch. Tuy nhiên, nhãn hiệu phải được đăng ký tại quốc gia nơi chủ sở hữu nhãn hiệu có địa chỉ kinh doanh thực sự.

  Cơ sở “Đăng kí nước ngoài”

  Nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp đã được nộp trong sáu tháng qua tại một quốc gia nơi chủ sở hữu nhãn hiệu có địa chỉ kinh doanh thật, đơn đăng ký của doanh nghiệp có thể được nộp trên cơ sở đăng kí Nước ngoài. Trong trường hợp này, sẽ cần thêm thông tin sau khi nhãn hiệu được chấp nhận đăng ký. Bạn sẽ cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nước ngoài của nhãn hiệu hoặc bằng chứng sử dụng tại Hoa Kỳ.

  Đối với tất cả các trường hợp này, Tuyên bố sử dụng phải được nộp trong khoảng từ 5 đến 6 năm kể từ ngày đăng ký.

   

   

Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Doanh nghiệp của bạn sản xuất sản phẩm tại Việt Nam? Bạn mong muốn mở rộng thị trường tại Mỹ và xây dựng thương hiệu toàn cầu? Để ONBRAND có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, vui lòng điền các thông tin bên dưới!

  0909328499